اربعین-مناجات_با_امام_حسین.ع-خیره ماندم به کوله پشتی و کفش

#اربعین
#کربلا
#مناجات_با_امام_حسین.ع
#حلقه_ادبی_ریّان
#میترا_سادات_دهقانی

خیره ماندم به کوله پشتی و کفش
خیره ماندم به جاده در اخبار
خیره ماندم به در، درِ بسته!
خیره ماندم به این همه دیوار

همه رفتند، شهر خالی شد
چشم هایم هنوز پشت در است
گریه کردم اگرچه کافی نیست
گریه کردم اگر چه بی ثمر است

چند سال است منتظر ماندم
پای این غم چقدر بنشینم؟
از تو دورم همیشه و همه جا
ای که نزدیکی و نمی بینم!

قول دادم که لایقت باشم
قول دادی مرا نمی رانی
من زدم زیر حرفم اما تو
سر قولت همیشه می مانی
.
اشک می ریزم و یقین دارم
که تو از حال من خبر داری
(دوستان را کجا کنی محروم!
تو که بر دشمنان نظر داری)