مهلت ثبت‌نام دوره یازدهم به اتمام رسید

● دوره‌های حلقه‌ ادبی ریان کاملا رایگان است، اما امکان شرکت در دوره‌ها به صورت مستمع آزاد و بدون در نظر گرفتن مقررات ساختاری وجود ندارد.

● طبق روال آموزشی ریان، دوره‌ی فعلی نیز ۱۲ جلسه خواهد داشت که جلسه صفر آن در آخرین جمعه‌ی سال ۹۷ برگزار شد. زمان و مکان جلسات و کارگا‌ه‌ها، به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید. روال معمول جلسات پیش از نظر سنجی از اعضای محترم دوره‌ی فعلی، جمعه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ خواهد بود.

● شرکتِ غیرحضوری در جلسات، فقط مخصوص متقاضیان محترم شهرستانی و خارج از کشور است و عزیزان تهرانی مجاز به انتخاب گزینه‌ی غیر حضوری نیستند و این عضویت نیز تنها از طریق ثبت‌نام ممکن خواهد بود.

●هیچ محدودیتی (سطحی، سِنی، شغلی) برای برادران و خواهران متقاضی ثبت‌نام وجود ندارد.

● ثبت‌نام در دوره‌های پیشین متضمن ثبت‌نام در دوره‌ی فعلی نیست.

● تنها روش ثبت‌نام در این دوره، اقدام به تکمیل فرآیند از طریق سایت است و روش جایگزی تعریف نشده است.

● پرسش‌های متقاضیان محترم، از طریق روش های ارتباط زیر پاسخ داده خواهند شد.

instagram : halghe.rayyan

telegram : halgherayyan