شب اول
حضرت مسلم
زمینه
امیر اسدی
سعید حمیدیان‌ فر
این شهر پر نامرده
حلقه ادبی ریان

#بند_اول

این شهر/ پر نامرده/ چقدر سرده/ یه نفر به آقام بگه برگرده
اینجا/ پر نیرنگه/ خبر جنگه/ یه نفر به آقام بگه برگرده

حال من دل شکسته رو، هیچ کس نمی‌دونه
درد یه غریب خسته رو، هیچ کس نمی‌دونه
ای کاش/ سلامم و/ یکی به آقام برسونه

السلام ای غریب، السلام آقا
مسلمت و می‌کشن، تشنه کام آقا

#بنددوم

اینجا/ پر شمشیره/ چه نفس گیره/ یه نفر به آقام بگه برگرده
راهِ/ کوچه‌ها تنگه/ همه جا سنگه/ یه نفر به آقام بگه برگرده

بغضه تو نفس آخرم، از دردای رباب س
اشکه روی گونه‌ی ترم، از دردای رباب س
غصه‌ام، اینه بره، به باد آرزوهای رباب س

فکر گهواره ام، فکر شیرخواره
با زن و بچه آقام، میشه آواره