شب اول
طلیعه محرم
زمینه
حمیدرضا خونویی
یه ساله من بی قرارم
محرم ۹۸
حلقه ادبی ریان

#بنداول
یه ساله من بی قرارم
یه ساله چشم انتظارم
یه سال آروم ندارم
می خوام امشب برات ببارم

خدا شاهده فقط دلخوشیم روضه ی توس
همه زندگیم روضه ی توس
خداشاهده آقاجون

از تو ممنونم حسین

#بنددوم
راهم دادی باز ممنونم
بازم به لطفت مدیونم
برا غریبیت گریونم
میخوام از بی کسیت بخونم

سرت روی نی تن تو زیر دست و پاها
بمیرم برا غربتت آقا
سرت روی نی واویلا

جان جانانم حسین
—————————————-