شب ‌دوم
ورود کاروان
زمینه
سعیدحمیدیان‌ فر
سعیده کرمانی
خسته از راه می رسد خورشید
محرم ۹۸
حلقه ادبی ریان

#بنداول
خسته از راه می رسد خورشید
به دل داغ دیده صحرا
خیمه ی غم بنا شد از حزنش
در میان دل کبوترها
خنجر و نیزه ها شده
تشنه ی خون بی گناه
هاتفی میدهد خبر
به اشک و آه
هاهنا مسفک دمائنا
هاهنا مقتل رجالنا
هاهنا نینوا
هاهنا کربلا

……

#بنددوم
کاروان کاروان دل آشوبی
چشمشان بر سکوت این دشت است
پیش اهل خدا نه راه پیش
و نه راهی برای برگشت است
مضطرب شد دل رباب
خون شده رنگ آسمان
می رسد آوای حسین
به گوش جان
هاهنا مسفک دمائنا
هاهنا مقتل رجالنا
هاهنا نینوا
هاهنا کربلا

……….

#بندسوم
این زمینِ کجای این دنیاست
آسمانش چه ماتمی دارد
غصه از خاک هاش میجوشد
غربت از ابرهاش میبارد
میکشد روی سر کسی
چادری را به رنگ شب
می دود اشک و ناله اش
به روی لب
هاهنا مسفک دمائنا
هاهنا مقتل رجالنا
هاهنا نینوا
هاهنا کربلا