شب دوم
ورود کاروان
شور
امیراسدی
کاروان نور میرسه از راه
محرم ۹۸
حلقه ادبی ریان

#بنداول

کاروان نور/ میرسه از راه
قاسم ع و اکبر ع/ ماه آل الله ع

یا سیدی یا عباس ع، یا صاحب اللوا
علم تو دستات زیباس، یا صاحب اللوا

#بنددوم

هیبت حیدر ع/ توی چشماشه
کاشف الکربِ/ قلب داداشه

یا سیدی یا عباس ع، یا صاحب اللوا
علم تو دستات زیباس، یا صاحب اللوا

#بندسوم

غم تو چشمای/ زینب س مضطر
حس دلشوره/ منزل آخر

سیدتی مولاتی، یا بنت مرتضی ع
تو عمه‌ی ساداتی، یا بنت مرتضی ع