طلیعه محرم
شب اول
زمینه
نسیم پرچم میرسه حی علی العزا
اجرا : هاتف نیک پور
شاعران : مهدی قربانی، محمدرضا افشان، وحید خیری
حلقه ادبی ریان

بنداول
نسیمِ پرچم میرسه حی علی العزا
ندا به عالم میرسه حی علی العزا
که باز محرم میرسه حی علی العزا
علی(ع) و زهرا(س) در اوجِ ماتم
عزا گرفته رسولِ خاتم(ص)
با اشک چشماش
با حال مضطر
میخونه زهرا(س)
غریبِ مادر
غریب حسین جان
بند دوم
نوحه ی جبریل امین حی علی البکا
با ناله های آتشین حی علی البکا
از آسمونا تا زمین حی علی البکا
به سینه دارم غمِ آقامو
دارم میپوشم پیرن سیامو
چه شور و حالی
چه قیل قالی
حسینِ زهرا
تو بی مثالی
آقام آقام اِی
بند سوم
قدم قدم با کاروان حی علی الحسین
نفس نفس تا پایِ جان حی علی الحسین
شهادتینم در این اذان حی علی الحسین
به قدِ سقا الله اکبر
به ماهِ لیلا الله اکبر
الهی ماه حرم نیفته
کنار دریا علم نیفته
غریب ابالفضل