محرم۹۷-حضرت_علی_اکبر.ع-عبا برای تنت کارگر نبود علی

#حضرت_علی_اکبر.ع
#شب_هشتم
#غزل_مرثیه
#مناسب_واحد
#وحید_عظیم_پور
#حلقه_ادبی_ریّان

عبا برای تنت کارگر نبود علی
که هیچ داغی از این بیشتر نبود علی

دلیل داشته که اولین شهید منی
ستاره سو زدنش بی سحر نبود علی

اگربلند علی یا علی نمیگفتم
کسی زداغ دلم باخبرنبود علی

بلندشو یل غیرت که عمه تاحالا
میان اینهمه چشم و نظر نبود علی

خدا بلای خودش را به قومشان بزند
که قاتل تو فقط یک نفرنبودعلی

تن تو طاقت روح تو را نداشت علی
حدود داغ تو دراین جگر نبود علی