#شور
#طلیعه_محرم
#شب_اول
#عالیه_رجبی
#حلقه_ادبی_ریّان

زنده موندیم ورسید
دوباره ماه غمت
دلامون لک زده بود
واسه ی محرّمت

ماه دیونگی عاشقا از راه اومده
به همه خبر بدین محرم شاه اومده
بوی اسفند عزا پیچیده باز توی محل
نوکرا سینه زنا حی علی خیرالعمل

الهی ازم نگیری
گریه های روضه هاتو
آرزوی دل همینه
که ببینه کربلاتو

به ابی انت وامی یاحسین عزیززهرا

اشک روضه های تو
برای ما ثروته
به فدای تو شدن
بهترین عاقبته

سر به راه تو شدیم با دعای مادرت
میسوزیم تو گریه ها پابه پای مادرت
عاشقیم عشقمونو به همه نشون میدیم
واسه داغ ماتمت توی روضه جون میدیم

بابي انت و امي
ليس دونك حياتي
حس بارونیه چشمام
تو قتیل العبراتی

به ابی انت وامی یاحسین عزیز زهرا