محرم۹۷-شب اول-مناسب_واحد -مناجات_با_امام_حسین.ع

#مناجات_با_امام_حسین.ع
#مناسب_واحد
#شب_اول
#میترا_سادات_دهقانی
#حلقه_ادبی_ریّان

سامان شدی که بی سرو سامان بیاوریم
درمان شدی که دردِ فراوان بیاوریم
.
آماده می شویم که با پرچم سیاه
داغ تو را به کوی و خیابان بیاوریم
.
دریایی و اضافه به وسع ات نمی شود
ما هر چه قدر نم نمِ باران بیاوریم
.
با این همه برای تو کم بود اشک ما
باید که پای روضه ی تو جان بیاوریم
.
یک عمر دور کعبه ی تو مُحرِمیم و کاش
یک ثانیه به باورت ایمان بیاوریم