#تصنیف_روضه
#شب_دوم
#ورود_کاروان
#سعیده_کرمانی
#حلقه_ادبی_ریّان

به روضه رسیدیم
ما با لطف زهرا س
ولی دسته گل هاش
رسیدن به صحرا

دوباره وضومون
شده اشک روضه
بازم آبرومون
شده اشک روضه

بازم غم نشسته
رو دلهای عاشق
بیابونو پر کرد
گلای شقایق

بازم خیمه هاشون
داره میشه بر پا
سه ساله میخوابه
رو زانوی بابا

چه خوابی میبینه
چرا خیسه چشماش
تا از خواب پریده
چرا میگه داداش

دوباره میخوابه
لالا لا لالا لا
واسه گریه کردن
هنوز زوده حالا

هنوز خیمه امنه
بخواب دختر من
تا وقتی عمو هست
نمی بینی دشمن

واست قصه میگم
که آروم بگیری
کنارت که باشم
نمیری اسیری

گل پونه لالا
بخواب مهربونم
نشی ارغوانی
گل یاس خونم

در افشونی وقتی
میخندی نگینی
الهی که دست
خزونو نبینی

بخواب نازنینم
بخواب نور چشمام
اگه زنده باشم
نمیمونی تو شام