#زمینه
#ورود_کاروان
#شب_دوم
#توی_دل_صحرا
#سعیده_کرمانی
#راضیه_جبه_داری
#حلقه_ادبی_ریّان

توی دل صحرا
عطر خدا پیچید
بارشو زمین زد
قافله ی خورشید
قلب مادرا آرومه
خیمه ها داره میشه بر پا

آسمون میبینه بازم
بچه هارو رو دوش سقا

این زمین دل شوره ی عجیبی داره
حال غریبی داره
واااای
عمه سادات دل نگرون یاره
ابرچشاش میباره
واااااای

*****
تو بغل مادر
شيش ماهه خوابيده
صورت كوچیکش
آفتابو ندیده

آب آورده سقا واسه
بچه های توی خیمه
سایه ی قمر آل الله
افتاده به روی خیمه

این زمین دل شوره ی عجیبی داره
حال غریبی داره
وااای
هاجر دنبال یه قطره آبه اینجا
پر از سرابه صحرا
وااای

************
خنده ی سه ساله
برده از همه دل
افتاده تو چشماش
عکس ماه کامل

شونه زد موهاشو زینب
باز روی دوش اکبر جاشه
دندونای شیریش پیداست
وقتی که بغل باباشه

این زمین دل شوره ی عجیبی داره
حال غریبی داره
وااای
کابوس غربت داره مهیا میشه
خیمه ها تو آتیشه
وااای