محرم۹۷-شب_سوم-حضرت_رقیه.س-غزل_مرثیه

#حضرت_رقیه.س
#شب_سوم
#مناسب_واحد
#غزل_مرثیه
#راضیه_جبه_داری
#حلقه_ادبی_ریّان

خاتون کم سالم، کمی آرام آرام
آرامتر باخود بگو بابام بابام
جان دادم آن وقتی که تو با ناله گفتی
عمه نمی تونم بیام،پاهام پاهام
از ضرب سیلی چشمهایت کم فروغ است
اصلا نمیبینی مرا؟ اینجام اینجام
——

——
درد تو را هرگز نمیفهمند خاتون
از کربلا هم سخت تر! الشام الشام