محرم۹۷-شب_سوم-غزل_مرثیه-حضرت_رقیه.س

#غزل_مرثیه
#حضرت_رقیه.س
#شب_سوم
#میترا_سادات_دهقانی
#حلقه_ادبی_ریّان

ردپاهای تو تاریخو دگرگون کرده
برف موهای تو دنیا رو زمستون کرده
.
روی شونه هاش نشستی و صدای خنده هات
عمو عباستو پهلوون میدون کرده

نه که از گشنگی و تشنگی باشه، غم تو
توی گهواره علی اصغرو گریون کرده
.
مادر شیعه رو زخمای کبود تن تو
بین دیوار و در کوچه پریشون کرده

با همه دردا صبوری کرده اما عمه رو
لحن باباییِ اشکای تو ویرون کرده

لعنتِ خدا به اون کسی که تو خرابه ها
تو رو به تشت و سر بریده مهمون کرده


پای روضه تون نشستیم و قسم به فاطمه
خیلی از ماها رو روضه تون مسلمون کرده