محرم۹۷-شب_سوم -مناسب_واحد-حضرت_رقیه.س

#غزل_مرثیه
#شب_سوم
#حضرت_رقیه.س
#مناسب_واحد
#مهدی_کبیری
#حلقه_ادبی_ریّان

بابا کجایی گل تو
شوق بیابان ندارد
گلبرگ کوچک توان
خار مغیلان ندارد

با خیمه می سوزد این دل
از طعنه های اراذل
تا تو کنارم نیایی
این درد درمان ندارد

دیده النگوی من را
هی می کشد موی من را
بابا چرا مرد شامی
بی رحم ایمان ندارد

هر مجلس و محفلی تا
آوردم اسم علی را
سیلی جانانه خوردم
اینجا مسلمان ندارد

از چه برایت بگویم؟
مرگم شده آرزویم
تو روی نی… من خرابه…
این هرگز امکان ندارد

یک تکه نان هم نخوردم
بی تو چگونه نمردم
گیرم که نانی بیاید
این طفل دندان ندارد

امشب که در التهابم
شاید بیایی به خوابم
ای سر نیا این خرابه
سودای مهمان ندارد

اینجا فقط گرد و خاک است
از تشنگی دل هلاک است
نفرین بر این آسمان و
ابری که باران ندارد

از کینه آباد هستند
با گریه ام شاد هستند
اینجا کسی از غم ما
سر در گریبان ندارد

شامم شده گریه و غم
از بی کسی غصه خوردم
جز روشنی نگاهت
این شام پایان ندارد