#شور
#مناسب_تمام_دهه
#امام_حسین.ع
#محسن_بیننده
#راضیه_جبه_داری
#حلقه_ادبی_ریّان

سیدی ماکو مثلک الغریب
ایها الشهید
ای شه صدپاره تن یا شیب الخضیب
سلام
ای حضرت دریای عشق
ای اوج تمنای عشق
ای نور نفسهای عشق
سلام
ای رحمت بی انتها
ای آینه ی کبریا
ای ساکن کرببلا

روحی قلبی لدیک
صلی الله علیک
*********
سایه ی لطفت، سر پناه من،
این محبتت
عاقبت خط میکشه روی گناه من

بگیر
دست منه افتاده رو
این بنده ی دلداده رو
جامونده ی این جاده رو

بگیر
غیر از خودتو از دلم
ای مهر تو آب و گلم
اربابی و من سائلم

ای آروم و قرارم .
ای ماه شب تارم .

******
جون دادن واست آرزوی من
آبروی من
اشک تو روضت میشه آب
وضوی من

حسین
ای قبله ی حاجات من
ای روح عبادات من
معراج مناجات من

حسین
ای ملجاء درمونده ها
مهتاب شب عاشقا
ای حضرت خون خدا

یا من روحی فداک
مولا من لی سواک
****

تربت پاکت ، کیمیا میشه
دل رها میشه
تا گریز روضه هامون بوریا میشه

کفن
شد پیکر صد پاره با
شمشیرا و سر نیزه ها
روی رمل بیابون چرا؟

مگه؟
پیراهن مادر نبود؟
یا چادر خواهر نبود؟
از داغ تو می سوزم
داغت داغه هنوزم 3