#حضرت_ابالفضل_العباس.ع
#شب_نهم
#زمینه
#محسن_بیننده
#سعید_حمیدیان_فر
#حلقه_ادبی_ریّان

ای علمدار رشید لشکرم
پناه اهل حرم
پاشو دلاورم 2
پاشو بریم باهم
پاشو بریم ماهم
پاشو نذار من رو
تو این غم و ماتم
ای وای
علم تو رو خاک افتاد
عطش حرم رفت از یاد
برادر پیرت جون داد
……..
بمیرم به خاک و خون کشیدنت
با سر نیزه زدنت
تیکه تیکه س بدنت

چشم تورو بستن
امیدمو کشتن
تا تو زمین خوردی
سمت حرم رفتن

ای وای
کمر من اینجا تا شد
تو دل حرم غوغا شد
گوشواره ها دیگه وا شد