محرم۹۷-عباس.ع-مشک پرپر شده ساقی لب رود افتاده

#حضرت_ابالفضل_العباس.ع
#شب_نهم
#غزل_مرثیه
#مناسب_واحد
#وحید_عظیم_پور

مشک پرپر شده ساقی لب رود افتاده
آن طرف بین حرم کل وجود افتاده

دست افتاده دوتا چشم گرفته ست به تیر
دست افتاده که بر فرقش عمود افتاده

این نمازی است که از قبل قدمهای امام
وسط معرکه ساقی به سجود افتاده

چه نمازی ست که با فرق شکسته عباس
خواست تا پاشود اما به قعود افتاده

نیست امید که سالم به حرم برگردد
این مسلمان وسط قوم جهود افتاده

نیزه ها پیکر او را به زمین بافته اند
تار بی رحم چنین بر سر پود افتاده

ساعتی نیست عمو رفته لب نهر و پدر
چه سریع از نفس افتاده چه زود افتاده

مادری با پسری بر لب رود افتادند
لاله ای در بغل یاس کبود افتاده