محرم۹۷-امام_حسین.ع-میرفت و این غمگین ترین فعل جهان بود

#امام_حسین.ع
#شب_دهم
#غزل_مرثیه
#مناسب_واحد
#لیلا_علیزاده
#حلقه_ادبی_ریّان

میرفت و این غمگین ترین فعل جهان بود
آن لحظه ها بی شک خدا هم روضه خوان بود

دردی که او را عاقبت انداخت از پا
زخم فراوانش که نه….داغ جوان بود

حتی برای سنگ ها آغوش وا کرد
در گوشه گودال هم او مهربان بود

انگشتر ش را چون پدر بخشید اما
این بار سائل در لباس ساربان بود

مظلوم بود و تشنه و تنها و زخمی
با این همه، در بین صحرا بی نشان بود

جسمش در آغوش بیابان ها رها شد
تقدیر سر تشت طلا و خیزران بود

یک کاروان در سایه اش میرفت آرام
اما خودش بر روی نی بی سایبان بود