محرم۹۷-بنت_الحسین.ع-غمش زانویِ زینب(س) را چه لرزاند

#بنت_الحسین.ع
#مرضیه_عاطفی_سمنان
#حلقه_ادبی_ریان

غمش زانویِ زینب(س) را چه لرزاند
سرِخاکش «گلی گم کرده ام» خواند

برادر؛ زیر نیزه، کنجِ «گودال»…
برادرزاده در «ویرانه» جاماند!