محرم۹۷-حضرت_علی_اصغر.ع-غزل_مرثیه-کرده گم باکودک خود همزمان گهواره را

#حضرت_علی_اصغر.ع
#شب_هفتم
#غزل_مرثیه
#عالیه_رجبی
#حلقه_ادبی_ریّان

کرده گم باکودک خود همزمان گهواره را
میدودپیدا کنددرخیمه آن گهواره را

یک نفر میگفت دنبال چه میگردی رباب
دیده ام در بین بار سربان گهواره را

یکـ نفر فریاد زد عمه!رباب ازهوش رفت
دیده شاید روی دستان سنان گهواره را

مادرست و طاقت دیدن ندارد، نا نجیب
میکنی حراج بین شامیان گهواره را ؟

بارها دیدندشبها درخیالات خودش
میدهد آرام با دستش تکان گهواره را