محرم۹۷-مناجات_با_امام.ع-باز شب اول اومده، هنوز نمیشه باورم

#مناجات_با_امام_حسین.ع
#شب_اول
#امیر_اسدی
#حلقه_ادبی_ریّان

باز شب اول اومده، هنوز نمیشه باورم
ممنونتم حسین ع من، که سایه ات اومد رو سرم

خیلی دلم لک زده بود، برا تموم ناله ها
اجازه می گیرم ازت، بیام پیشت تا کربلا

یه یا حسین ع باید بگم، جای تموم شهدا
یکی دیگه از طرفِ، تموم مادر پدرا

با مادرم میومدم، از وقتی شیر خواره بودم
گریون روضه تو و، یه مشک صد پاره بودم

گریون زخم قاسمت ع، گریون داغ اکبرت ع
گریون شیش ماهه تو، گریون بغض خواهرت

یاد مصیبتای تو، آتیش به قلبم میزنه
وداع خواهرت حسین ع، وقتی که وقت رفتنه

بمیره نوکرت حسین ع، سه روز رو خاک کربلا
مونده بودی و سر تو، با قافله رو نیزه ها

قرآن می خوندی و لبِ، شیرین تو پر خون می شد
با بوسه های خیزران، دل رقیه س خون می شد

ممنون نعمت خدام، روضه ات برا من نعمته
هر سال محرم برا من، قیامته قیامته

پیر میشم در خونت، آخر میشم غلامْ حسین ع
با افتخار اینو میگم، آقام حسین ع، آقام حسین ع