مطالب توسط admin

,

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه سوم

در دوره معاصر در کنار فلسفه – که از فروید شروع شد – مفهومی بنام روانکاوی وجود دارد. فلسفه و روانکاوی مرز باریکی باهم دارند و چون در هنری که از آن صحبت می کنیم با نهاد انسانها کار داریم این روانکاوی در سروده‌هامان بصورت اعجاب انگیزی به ما کمک خواهد کرد. فلسفه در تفاوت […]

,

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه دوم

پیرنگ را یا انتخاب میکنیم یا میسازیم ؛ بین انتخاب تا ساختن پیرنگ، طیفی از تألیف تا تلخیص وجود دارد. این که چقدر از روایتمان را

خودمان ساختهایم یا چه مقدار را انتخاب کردهایم، مشخص میکند که در کجای طیف قرار داریم.

,

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه صفرم

آثار کلاسیک لنگرگاه زبان فارسی است. از تفاوت های قابل ملاحظه‌ این آثار با سایر متون، استقرار درست تمام کلمات در جای مناسب و توجه دقیق صاحب اثر به معناشناسی است. این آثار پشتوانه فرهنگی مانیز هست. در هند تا یک قرن پیش مردم  فارسی حرف می زدند وقتی پای استعمار به هند باز شد […]