مطالب توسط admin

ثبت نام دوره یازدهم حلقه ادبی ریان

نکات : ● ثبت‌نام در دوره‌های پیشین متضمن ثبت‌نام در دوره‌ی فعلی نیست. ● تنها روش ثبت‌نام در این دوره، اقدام به تکمیل فرآیند از طریق سایت است و روش جایگزی تعریف نشده است. ● پرسش‌های متقاضیان محترم، از طریق روش های ارتباط زیر پاسخ داده خواهند شد. instagram : halghe.rayyan telegram : halgherayyan ● […]