مطالب توسط admin

طلیعه محرم شب اول | هاتف نیک‌پور + محمدرضا افشان || ماه غم به عشق تو نوشتم رو قلبم

شب اول طلیعه محرم هاتف نیک‌پور محمدرضا افشان ماه غم به عشق تو نوشتم رو قلبم محرم ۹۸ حلقه ادبی ریان #بند۱ ماه غم به عشق تو نوشتم رو قلبم حسین(ع) آرزومه تو روضه هات یبار بشم محرم حسین(ع) دوباره محرم شد دوباره ماه غم شد ندای (هل من ناصر) نقش روی پرچم شد عشق […]

چارپاره طلیعه محرم شب اول | شاعر : منصوره محمدی مزینان | باد داره هو هو میکشه

شب اول طلیعه محرم شعر چارپاره محرم ۹۸ منصوره محمدی مزینان باد داره هو هو میکشه حلقه ادبی ریان باد داره هو هو میکشه تو ریشه های پرچمت خبر میده به نوکرات داره میاد محرمت خبر می ده به عاشقات صدایی از تو آسمون به نامِ نامیه حسین(ع) رسیده ماهِ اشک و خون نوحه ی […]

غزل شب اول حضرت مسلم | شاعر : منصوره محمدی مزینان || کوفه‌ پر است‌ از مردم ‌نامرد برگرد

شب اول حضرت مسلم شعر غزل منصوره محمدی مزینان کوفه‌ پر است‌ از مردم ‌نامرد برگرد حلقه ادبی ریان   کوفه پُر است از مردم  نامَرد، برگرد تا غنچه ی سرخت نگشته زرد، برگرد   در بینِ بازار کسادِ حق پرستی باطل… بساطِ فتنه را گسترد، برگرد   سنگِ محک آوردمو در کوفه غیر از […]

ترانه طلیعه محرم شب اول | شاعر: میترا سادات دهقانی ||پر شده جام آسمون از اشک

طلیعه محرم شب اول شعر ترانه شاعر : میترا سادات دهقانی پر شده جام آسمون از اشک حلقه ادبی ریان پر شده جام آسمون از اشک پر شده ساغر زمین از آه همه عالم سیاه پوشیدن می رسه ماه ماتمت از راه سربه راه توان خیابونا کوچه ها مست پرچمت هستن خیمه های سیاه، دلها […]

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه سوم

در دوره معاصر در کنار فلسفه – که از فروید شروع شد – مفهومی بنام روانکاوی وجود دارد. فلسفه و روانکاوی مرز باریکی باهم دارند و چون در هنری که از آن صحبت می کنیم با نهاد انسانها کار داریم این روانکاوی در سروده‌هامان بصورت اعجاب انگیزی به ما کمک خواهد کرد. فلسفه در تفاوت […]

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه دوم

پیرنگ را یا انتخاب میکنیم یا میسازیم ؛ بین انتخاب تا ساختن پیرنگ، طیفی از تألیف تا تلخیص وجود دارد. این که چقدر از روایتمان را

خودمان ساختهایم یا چه مقدار را انتخاب کردهایم، مشخص میکند که در کجای طیف قرار داریم.