اگه توی غربت شکسته بالم

چه خوبه که تو عموی منی

ساعت هیئت

سری که روی نیزس پشت سرو نگاه میکنه

روی دستام آروم بخوابه لالایی

می دونم دیگه لالاییام اثر نداره

بارون، وقتی میاد از آسمون

بابایی سلام آخر اومدی