داره می سوزه خیمه ها

کجا می خوای بری همسفر من

من و توو خیمت را بده ارباب خوبم

به احترام اسم تو قیام میکنم

به تو وابسته ام تو کل عالم

بیا و منم مثل علی اکبرت آقا بغل بگیر

عالم به علی نازد و مولا به اباالفضل

ای سبط احمد درّ سرمد علی اکبر