صدای پای حسینه می‌پیچه میون صحرا

کجا اومدی تو این شلوغیا

تو که می‌خواستی برا حرم سپر باشی

در کام جهان عشق خوشایند حسین است

من که از جورِ فلک گمشده ماهی دارم

اینکه اجازه دادی

چی بگم از سختیای قافله

ابر رحمت می‌نشیند بر سر دوش نسیم