از این گهواره آزادی مبارک

خدا پشت و پناهت شیر غیرت

سه شعبه آتیشی شد پرحرارت

نگاهت مست و مدهوشِ ابالفضل

یه داغی توو دلم دارم