سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-سعیده کرمانی

شعر با موضوع : سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شاعر: سعیده کرم…

نوحه شب سوم حضرت رقیه.س | منصوره محمدی مزینان | کنج ویرونمو دل‌ بیقرارم

شب سوم حضرت رقیه.س نوحه منصوره محمدی مزینان کنج ویرونمو دل‌ بیقر…

شور شب چهارم ابناءزینب س | امیراسدی || ما فدایی، راه جانانیم

ابناءزینب.س شب چهارم شور امیراسدی ما فدایی، راه جانانیم م…

چارپاره شب سوم حضرت رقیه | میتراسادات دهقانی || توی خرابه هرشب

شب سوم حضرت رقیه.س شعر چارپاره تصنیف روضه میترا سا…