سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-سعیده کرمانی

/
شعر با موضوع : سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شاعر: سعیده کرم…

زمینه شب دهم عاشورا | سعیده کرمانی سعید حمیدیان‌فر || جایی که حرف جنونه

/
شب دهم عاشورا امام حسین زمینه سعیده کرمانی سعید ح…