اگه توی غربت شکسته بالم

ساعت هیئت

زیر پرچم اسمت شک ندارم

به این خونه تنها تعلق دارم

دو تا نخل تناور

میپیچه صدای جرس

کم می‌خونیم از تو اما

رسیدم نگو دیر شده عزیزم

وقتی عمو تو خطره

تو که می‌خواستی برا حرم سپر باشی