اگه توی غربت شکسته بالم

ساعت هیئت

روی دستام آروم بخوابه لالایی

دنبالت می‌گردم لا به لای رمل بیابون

زیر پرچم اسمت شک ندارم

به این خونه تنها تعلق دارم

دو تا نخل تناور

تا وقتی که بوده همین بوده

عمریه توی خیمه‌تیم