تو یادگار حسینی که کربلا دیدی

بیرون دویدم من ز خیمه، گریه کردم

یه داغی توو دلم دارم