توو چشام اشک نم نم

شب بود و خیره چشمام به آسمون تیره

میزنم دوباره روی سینم غم عالم رو

امون از دل هر کس که مسافری داره

بعد سه چار ماه تازه امشب

بی سرو سامونم

ماه غمه به عشق تو نوشتم رو قلبم حسین

حال و هوای عجیبی داره