نوشته‌ها

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه دهم

چطور میتوانیم به هنر بپردازیم در حالی که جهان در شرایطی به سر می برد که اگر انسان تمام وقت هم کار کند، دخلش به خرجش نمی رسد.