نوشته‌ها

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-حسین رضائیان

در این مسیرِ پر خطر بسیارها رفتند بر دارِ عشقِ مرتضی تمارها رفتند…