نوشته‌ها

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-حمیدرضا عباسی

صبحِ یک جمعه ی زمستانی قلب ایران پر از تلاطم شد شیوَنی سرخطِ خ…

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-حمیدرضا عباسی

به نام قلب زلال مدافعان حرم به نام رزق حلال مدافعان حرم به…