نوشته‌ها

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-محسن زعفرانیه

زخم دوری تو را مرهم و درمانی نیست بی سبب ساحل دل این همه طوفانی …

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-محسن عسکری

یک گل به دشت آمد و در دی بهار شد خواب گران رفت و زمین لاله زار ش…

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-امیر اسدی

پرچم انتقام قرمز شد، تا بدانیم خون مظلوم است هر کسی غیر از ای…

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-علی محمدی

شهیدِ شاهدِ معراج، قاسم به راس تاج‌داران تاج، قاسم به حج خون طواف دوست کرد…

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-سعیده کرمانی

شعر با موضوع : سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شاعر: سعیده کرم…

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-مرضیه عاطفی

یک پرستوی مهاجر از قفس با افتخار پر کشید و باز هم ایرانمان شد د…

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-سعیده کرمانی

عهدم این است با خداوندم که بمانم به پای سوگندم راه هر چند پر…

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-محسن زعفرانیه

صبح جمعه خبری حالِ مرا ریخت بهم خبری تلخ رسید و همه را ریخت بهم …

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-حمیدرضا عباسی

صبحِ یک جمعه ی زمستانی قلب ایران پر از تلاطم شد شیوَنی سرخطِ خ…