نوشته‌ها

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-سعیده کرمانی

شعر با موضوع : سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شاعر: سعیده کرم…

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-سعیده کرمانی

عهدم این است با خداوندم که بمانم به پای سوگندم راه هر چند پر…