نوشته‌ها

غزل شب اول حضرت مسلم | شاعر: لیلا علیزاده || با آنکه غیر از سایه اش یاور ندارد

شب اول حضرت مسلم شعر غزل لیلا علیزاده با آنکه غیر از سایه اش یاور ندارد …

چارپاره طلیعه محرم شب اول | شاعر : منصوره محمدی مزینان | باد داره هو هو میکشه

شب اول طلیعه محرم شعر چارپاره محرم ۹۸ منصوره محمدی مزینان با…

غزل طلیعه محرم شب اول | شاعر : وحید عظیم پور || بوی حسین است می‌آیداز عرش

محرم۹۸ طلیعه محرم شب اول شعر غزل وحید عظیم پور بوی‌حسین‌است‌میآیدا…

ترانه طلیعه محرم شب اول | شاعر: میترا سادات دهقانی ||پر شده جام آسمون از اشک

طلیعه محرم شب اول شعر ترانه شاعر : میترا سادات دهقانی پر …