نوشته‌ها

غزل شب سوم حضرت رقیه.س | مرضیه عاطفی || در دلِ بی طاقتش داغ پدر دارد فقط

/
شب سوم حضرت رقیه.س شعر غزل مرثیه مرضیه عاط…

غزل شب اول حضرت مسلم | شاعر: لیلا علیزاده || با آنکه غیر از سایه اش یاور ندارد

/
شب اول حضرت مسلم شعر غزل لیلا علیزاده با آنکه غیر از سایه اش یاور ندارد …

غزل شب اول حضرت مسلم | شاعر : منصوره محمدی مزینان || کوفه‌ پر است‌ از مردم ‌نامرد برگرد

/
شب اول حضرت مسلم شعر غزل منصوره محمدی مزینان کوفه‌ پر ا…

غزل طلیعه محرم شب اول | شاعر : وحید عظیم پور || بوی حسین است می‌آیداز عرش

محرم۹۸ طلیعه محرم شب اول شعر غزل وحید عظیم پور بوی‌حسین‌است‌میآیدا…