نوشته‌ها

غزل طلیعه محرم شب اول | شاعر : وحید عظیم پور || بوی حسین است می‌آیداز عرش

محرم۹۸ طلیعه محرم شب اول شعر غزل وحید عظیم پور بوی‌حسین‌است‌میآیدا…