نوشته‌ها

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-محسن زعفرانیه

زخم دوری تو را مرهم و درمانی نیست بی سبب ساحل دل این همه طوفانی …

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-محسن زعفرانیه

صبح جمعه خبری حالِ مرا ریخت بهم خبری تلخ رسید و همه را ریخت بهم …

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-محسن زعفرانیه

دشمنِ پست بداند که مسلمان هستیم از تبار علی(ع) و میثم و سلمان …