نوشته‌ها

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-منصوره محمدی مزینان

ای شیر مرد بیشه ی پیکار تویِ چشات هیچ التماسی نیس با زخمها…

چارپاره طلیعه محرم شب اول | شاعر : منصوره محمدی مزینان | باد داره هو هو میکشه

شب اول طلیعه محرم شعر چارپاره محرم ۹۸ منصوره محمدی مزینان با…