#مناجات_با_امام_حسین.ع
#شب_اول
#میترا_سادات_دهقانی
#حلقه_ادبی_ریّان

دنبال تو می گردم و تو شهر
هر کوچه ای از تو خبر داره
مشکی به تن کردن خیابونا
داغ تو رو سنگم اثر داره
.
صف میکشن پیر و جوون هر شب
تو هیئتا سینه زنت باشن
صف میکشن تا که عزادارِ
اون پیکرِ بی کفنت باشن
.
مسیحی و یهودی و شیعه
هر کی برات یه جوری غمگینه
فرقی ندارن آدما اینجا
غمت فرای دین و آیینه
.
تو خیمه های ماتمت هر سال
یه چشم ما اشکه یکی آهه
به مادرت قسم که از اینجا
تا حرم تو راه کوتاهه
.
با دست خالی اومدیم هر بار
دارایی مون چشم ِ تره آقا
گریه برای داغ شیش ماهه ت
از نون شب واجبتره آقا
.
بعد محرم هر کیو دیدم
از این که غمگین بوده خوشحاله
اون لحظه ای که اشک می ریزیم
-دیدم که میگم- احسن الحاله
.
ممنونم از تو، از تو که هر سال
اجازه دادی نوکرت باشم
خیلی ازت دورم ولی باید
تا می تونم دور و برت باشم