#حضرت_ابالفضل_العباس.ع
#شب_نهم
#زمینه
#محسن_بیننده
#سعید_حمیدیان_فر
#حلقه_ادبی_ریّان

پر از تلاطم شده
حال دلِ بیقرار
برق نگاهه چشات
مثله دم ذوالفقار

لشکر کوفه رو بهم میریزه چشمات
پشت همه می لرزه از لحن رجزهات
خیبری شمشیر میزنی شبیه بابات

شبیه بابات
هیبتت بی مثله
شبیه بابات
رزمت بی بدله

شبیه بابات
شبیه بابات
شبیه بابات

علمدارم علمدارم علمدار

……..
ولوله افتاد تو حرم
قلب حرم خون شده
بجای من فاطمه
علقمه مهمون شده

پناه من پاشو بازم علم روبردار
چشم به راهته حرم علم رو بردار
من التماست میکنم علم رو بردار

علم رو بردار
امید خیمه ها

علم رو بردار
پاشو تورو خدا

علم رو بردار
علم رو بردار
علم رو بردار

علمدارم علمدارم علمدار
……
پاشو علمدار من
پشت حسین تا شده
ببین که روی عدو
به خیمه ها واشده

هلهله ی دشمنمو – پاشو نگا کن
اشکای بی امونمو – پاشو نگا کن
اصغر نیمه جونمو – پاشو نگا کن

پاشو نگا کن
ترس و واهمه رو

پاشو نگا کن
شعله های خیمه رو

پاشو نگا کن
پاشو نگا کن
پاشو نگا کن

علمدارم علمدارم علمدار