هر کس به نوعی نوکری میکنه

صلی الله علیک یا خامس ال الله

می زنم سر به این آستان بهشت

شیعتی مهما شربتم

تسبیح تربت که همرامه

السلام علی ساکن کربلا