با گریه بر داغ حسین قیمت گرفتیم

حالم خراب نیست عمو جان تو غم نخور

شب شد و دخترکت باز تماشا دارد

رسیده است به هر سینه داغ ماتم تو

چیزی نمانده کوفه به پا محشری کند

دل مظلوم سر دار به هم می‌ریزد

آمد محرم و همه جا غرق ماتم است

به نام اسوه ایثار حضرت زینب

از هُرمِ تبِ حنجره‌ات تا جگرم سوخت

رفتنت شب به دل غم‌زده‌ی خواهر کرد