اگه توی غربت شکسته بالم

پر شده جام آسمون از اشک

من یه دنیا سلامم تو علیک سلامی

چقد انتظار کشیدم به محرم برسم