محرم۹۷-شب سوم-غزل_مرثیه-حضرت_رقیه.س

حضرت رقیه شب سوم غزل مرثیه شاعر : حمیدرضا عباسی حلقه ادبی…